Шакли 43 – алоқа (телеф)

ҲИСОБОТ оид ба воситаҳаои техникии алоқаи телефонии деҳоти (ШТД)
Шакли ҳисобот бо забони тоҷикӣ
Шакли ҳисобот бо забони русӣ
Дастурамал бо забони тоҷикӣ
Дастурамал бо забони русӣ