Шакли 12-хоҷагии ҷангал (солона)

ҲИСОБОТ ОИДИ ЗАМИНҲОИ ФОНДИ ДАВЛАТИИ ҶАНГАЛ, ҲИФЗИ ҶАНГАЛ ВА БАРҚАРОКУНИИ ҶАНГАЛ
Шакли ҳисобот бо забони тоҷикӣ
Шакли ҳисобот бо забони русӣ
Дастурамал бо забони тоҷикӣ
Дастурамал бо забони русӣ