Шакли 1 - ТИК

Ҳ И С О Б О Т дар бораи ҳолати технологияҳои иттилоотӣ - коммуникатсионӣ (ТИК) ва истифодаи онҳо дар соҳаҳои гуногуни фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шакли ҳисобот бо забони тоҷикӣ
Шакли ҳисобот бо забони русӣ
Дастурамал бо забони тоҷикӣ
Дастурамал бо забони русӣ