Шакли 1-Меҳнат (шароити кор) (солона)

ҲИСОБОТ оиди вазъияти шароити меҳнат, имтиёзҳо, ҷубронҳо барои кор дар шароитҳои номусоиди меҳнат
Шакли ҳисобот бо забони тоҷикӣ
Шакли ҳисобот бо забони русӣ
Дастурамал бо забони тоҷикӣ
Дастурамал бо забони русӣ